forbot

PROMREGION, OOO

+7 (499) 394-46-06
  • PROMREGION, OOO
Showroom
دستگاه تسمه زده
دستگاه تسمه زده
38500.00 RUB
دستگاه تسمه زده
دستگاه تسمه زده
36500.00 RUB
هوای گرم
هوای گرم
دستگاه بسته بندی حرارتی
دستگاه بسته بندی حرارتی
دستگاه بسته بندی حرارتی
دستگاه بسته بندی حرارتی
875000.00 RUB
چرخ دستی مخصوص انبار
چرخ دستی مخصوص انبار
پالت
پالت
245000.00 RUB
پالت
پالت
385000.00 RUB
پالت
پالت
275000.00 RUB
دستگاه تسمه زده
دستگاه تسمه زده
36500.00 RUB
دستگاه تسمه زده
دستگاه تسمه زده
146000.00 RUB
نوارچسب زدن تجهیزات بسته بندی پلی استر (پت) نوار
نوارچسب زدن تجهیزات بسته بندی پلی استر (پت) نوار
36500.00 RUB
دستگاه تسمه زده
دستگاه تسمه زده
دستگاه تسمه زده
دستگاه تسمه زده
هوای گرم
هوای گرم
دستگاه بسته بندی حرارتی
دستگاه بسته بندی حرارتی
دستگاه بسته بندی حرارتی
دستگاه بسته بندی حرارتی
چرخ دستی مخصوص انبار
چرخ دستی مخصوص انبار
پالت
پالت
پالت
پالت
پالت
پالت
دستگاه تسمه زده
دستگاه تسمه زده
دستگاه تسمه زده
دستگاه تسمه زده
نوارچسب زدن تجهیزات بسته بندی پلی استر (پت) نوار
نوارچسب زدن تجهیزات بسته بندی پلی استر (پت) نوار
محصولات و خدمات
دستگاه تسمه زده
موجود می باشد | Wholesale and retail 
108000 RUB
Wholesale: 98000 RUB از 1  قطعه
گروه: دستگاه تسمه زده
دستگاه تسمه زده
موجود می باشد | Wholesale and retail 
146000 RUB
Wholesale: 140000 RUB از 1  قطعه
گروه: دستگاه تسمه زده
پالت
موجود می باشد | Wholesale and retail 
255000 RUB
Wholesale: 235000 RUB از 1  قطعه
گروه: پالت
پالت
موجود می باشد 
275000 RUB
گروه: پالت
پالت
موجود می باشد 
385000 RUB
گروه: پالت
صتبلرس ساخت و ساز
موجود می باشد 
7000 RUB
گروه: صتبلرس ساخت و ساز
صتبلرس ساخت و ساز
موجود می باشد 
گروه: صتبلرس ساخت و ساز
صتبلرس ساخت و ساز
موجود می باشد 
680000 RUB
گروه: صتبلرس ساخت و ساز
نوارچسب زدن تجهیزات بسته بندی پلی استر (پت) نوار
موجود می باشد | Wholesale and retail 
36500 RUB
Wholesale: 33000 RUB از 1  قطعه
گروه: نوارچسب زدن تجهیزات بسته بندی پلی استر (پت) نوار
دستگاه تسمه زده
موجود می باشد | Wholesale and retail 
36500 RUB
Wholesale: 31000 RUB از 5  قطعه
گروه: دستگاه تسمه زده
دستگاه تسمه زده
موجود می باشد 
36500 RUB
گروه: دستگاه تسمه زده
انقباض تونل
موجود می باشد 
103000 RUB
گروه: انقباض تونل
اطلاعات تماس

آدرس

روسيه,  Moskva,  Moscow,  117198,  st. Ostrovityanova, house 9

شرکت هاي تلفن

گروه پژوهشی فنی
+7
هنگام سفارش به مدیر فروش اطلاع بدهید که شما در allbiz این اطلاعات را به دست آوردید. سپاسگزاریم از اینکه در allbiz خرید می کنید.

اینترنت

ICQ:
423831382

توضيحات

PROMREGION, OOO. تمام اطلاعات در مورد PROMREGION, OOO در Moscow (روسيه).